Warning: Division by zero in D:\Website_new\vpp\Website\common\common.php on line 915
- LiÊn HỆ
Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
LIÊN HỆ

Công ty:(*)


Số Lượt Truy Cập

12.009.720

Đang online: 0

Thành viên: 189.120