Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 11.996.843
Tổng số thành viên: 187.452
Trực tuyến: 0
Khách vãng lai: 0
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 04 năm 2019
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 24/04/2019    Tư  18 giờ  11.996.781   46 442
 23/04/2019    Ba  18 giờ  11.996.735   44 
 21/04/2019    Chủ nhật  18 giờ  11.996.691   24 
 20/04/2019    Bảy  18 giờ  11.996.667   78 
 17/04/2019    Tư  18 giờ  11.996.589   115 
 14/04/2019    Chủ nhật  18 giờ  11.996.474   26 
 13/04/2019    Bảy  18 giờ  11.996.448   109 
 10/04/2019    Tư  18 giờ  11.996.339   107 447
 09/04/2019    Ba  18 giờ  11.996.232   81 
 07/04/2019    Chủ nhật  18 giờ  11.996.151   102 
 04/04/2019    Năm  18 giờ  11.996.049   157 


Số Lượt Truy Cập

11.996.844

Đang online: 1

Thành viên: 187.452