Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 11.966.203
Tổng số thành viên: 185.135
Trực tuyến: 1
Khách vãng lai: 1
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 01 năm 2018
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 13/01/2018    Bảy  18 giờ  11.965.972   22 198
 12/01/2018    Sáu  18 giờ  11.965.950   70 
 08/01/2018    Hai  18 giờ  11.965.880   106 
 07/01/2018    Chủ nhật  18 giờ  11.965.774   805 805


Số Lượt Truy Cập

11.966.204

Đang online: 1

Thành viên: 185.135