Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 11.982.734
Tổng số thành viên: 186.220
Trực tuyến: 0
Khách vãng lai: -1
 Thành viên : 1 
 Thanglee,  
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 09 năm 2018
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 24/09/2018    Hai  18 giờ  11.982.675   107 107
 22/09/2018    Bảy  18 giờ  11.982.568   88 662
 21/09/2018    Sáu  18 giờ  11.982.480   57 
 19/09/2018    Tư  18 giờ  11.982.423   30 
 18/09/2018    Ba  18 giờ  11.982.393   133 
 16/09/2018    Chủ nhật  18 giờ  11.982.260   44 
 15/09/2018    Bảy  18 giờ  11.982.216   23 
 14/09/2018    Sáu  18 giờ  11.982.193   287 
 04/09/2018    Ba  18 giờ  11.981.906   54 341
 02/09/2018    Chủ nhật  18 giờ  11.981.852   66 
 01/09/2018    Bảy  18 giờ  11.981.786   221 


Số Lượt Truy Cập

11.982.735

Đang online: 1

Thành viên: 186.220