Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 11.989.234
Tổng số thành viên: 186.857
Trực tuyến: 1
Khách vãng lai: 1
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 01 năm 2019
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 18/01/2019    Sáu  18 giờ  11.989.199   49 298
 17/01/2019    Năm  18 giờ  11.989.150   75 
 15/01/2019    Ba  18 giờ  11.989.075   34 
 14/01/2019    Hai  18 giờ  11.989.041   140 
 10/01/2019    Năm  18 giờ  11.988.901   0 227
 10/01/2019    Năm  18 giờ  11.988.901   194 
 07/01/2019    Hai  18 giờ  11.988.707   33 
 06/01/2019    Chủ nhật  18 giờ  11.988.674   97 430
 05/01/2019    Bảy  18 giờ  11.988.577   158 
 03/01/2019    Năm  18 giờ  11.988.419   72 
 02/01/2019    Tư  18 giờ  11.988.347   103 


Số Lượt Truy Cập

11.989.235

Đang online: 0

Thành viên: 186.857