Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 11.985.122
Tổng số thành viên: 186.474
Trực tuyến: 0
Khách vãng lai: 0
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 11 năm 2018
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 12/11/2018    Hai  18 giờ  11.985.093   37 37
 11/11/2018    Chủ nhật  18 giờ  11.985.056   69 503
 09/11/2018    Sáu  18 giờ  11.984.987   75 
 07/11/2018    Tư  18 giờ  11.984.912   24 
 06/11/2018    Ba  18 giờ  11.984.888   21 
 05/11/2018    Hai  18 giờ  11.984.867   314 


Số Lượt Truy Cập

11.985.123

Đang online: 1

Thành viên: 186.474