Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 11.977.131
Tổng số thành viên: 185.818
Trực tuyến: 1
Khách vãng lai: 1
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 06 năm 2018
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 19/06/2018    Ba  18 giờ  11.976.733   129 149
 18/06/2018    Hai  18 giờ  11.976.604   20 
 17/06/2018    Chủ nhật  18 giờ  11.976.584   341 1.361
 14/06/2018    Năm  18 giờ  11.976.243   266 
 09/06/2018    Bảy  18 giờ  11.975.977   74 
 05/06/2018    Ba  18 giờ  11.975.903   176 
 05/06/2018    Ba  18 giờ  11.975.903   0 
 03/06/2018    Chủ nhật  18 giờ  11.975.727   141 
 01/06/2018    Sáu  18 giờ  11.975.586   363 


Số Lượt Truy Cập

11.977.132

Đang online: 1

Thành viên: 185.818