Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 11.970.875
Tổng số thành viên: 185.443
Trực tuyến: 1
Khách vãng lai: 1
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 03 năm 2018
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 20/03/2018    Ba  18 giờ  11.970.872   35 493
 19/03/2018    Hai  18 giờ  11.970.837   458 
 16/03/2018    Sáu  18 giờ  11.970.379   456 495
 12/03/2018    Hai  18 giờ  11.969.923   39 
 10/03/2018    Bảy  18 giờ  11.969.884   221 1.473
 09/03/2018    Sáu  18 giờ  11.969.663   73 
 07/03/2018    Tư  18 giờ  11.969.590   739 
 02/03/2018    Sáu  18 giờ  11.968.851   440 


Số Lượt Truy Cập

11.970.876

Đang online: 1

Thành viên: 185.443