Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 12.009.732
Tổng số thành viên: 189.120
Trực tuyến: 0
Khách vãng lai: 0
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 10 năm 2019
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 17/10/2019    Năm  18 giờ  12.009.716   84 223
 16/10/2019    Tư  18 giờ  12.009.632   77 
 14/10/2019    Hai  18 giờ  12.009.555   62 
 13/10/2019    Chủ nhật  18 giờ  12.009.493   79 858
 12/10/2019    Bảy  18 giờ  12.009.414   33 
 11/10/2019    Sáu  18 giờ  12.009.381   74 
 10/10/2019    Năm  18 giờ  12.009.307   59 
 09/10/2019    Tư  18 giờ  12.009.248   78 
 08/10/2019    Ba  18 giờ  12.009.170   236 
 05/10/2019    Bảy  18 giờ  12.008.934   299 
 02/10/2019    Tư  18 giờ  12.008.635   99 833
 01/10/2019    Ba  18 giờ  12.008.536   734 


Số Lượt Truy Cập

12.009.733

Đang online: 1

Thành viên: 189.120